Princip je stejný, jako když třídíte odpad. Při ekologické likvidaci vozidel zaměstnanci autovrakoviště vozidlo odborně rozeberou na jednotlivé součástky. Vozidlo obsahuje kromě železa, barevných kovů, skla a plastů i vzácné kovy, které se rovněž recyklují. Postup našeho autovrakoviště je bezpečný a neohrožuje okolí.

Zlikvidovat můžete svůj vysloužilý osobní vůz, motocykl, dodávkové i nákladní vozidlo, rovněž i přívěsný vozík.

Při ekologické likvidaci vozidla, naši zaměstnanci autovrakoviště, automobil odborně rozeberou a ekologicky zlikvidují (opětovné využití ND, recyklace apod.). Likvidace autovraků provádíme v souladu se zákonem o odpadech.

Během několika minut Vám vystavíme protokol o ekologické likvidaci vozidla. S tímto protokolem a spolu s RZ (SPZ), velkým a malým technickým průkazem odhlásíte vozidlo na odboru dopravy příslušného městského úřadu.

Pro využití služeb našeho autovrakoviště potřebujete:

  • velký technický průkaz - vzít sebou k předání autovraku k likvidaci
  • přítomnost majitele nebo osoby, která má plnou moc - nemusí být ověřená
  • doklad totožnosti osoby předávající autovrak (OP, cestovní pas nebo ŘP)

Původce odpadu (majitel) musí předat autovrak k likvidaci v kompletním stavu - jedná se o tzv. úplný autovrak. Pokud není vozidlo určené k likvidaci v úplném stavu - jedná se o tzv. neúplný autovrak a autovrakoviště může účtovat poplatek za chybějící díly (např. motor, převodovka, katalyzátor, dveře apod.).

Úplná vozidla předána k likvidaci na vrakoviště musí obsahovat:

  • motor
  • převodovku
  • nápravu
  • katalyzátor
  • karoserii včetně dveří a kapoty
  • autobaterie

A proč si nechat ekologicky zlikvidovat auto? Důvodů je hned několik. Provozem starého vysloužilého auta ničíte životní prostředí a vypouštíte do ovzduší škodlivé látky. Je tedy načase vysloužilé vozidlo ekologicky zlikvidovat. Tím, že jej svěříte profesionálnímu autovrakovišti, nebude nadále zatěžovat životní prostředí. Vyhnete se placení zákonného pojištění, případné pokutě a v neposlední řadě si uvolníte prostor na zahradě, v garáži nebo před parkovištěm.