Novela zákona o odpadech vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem: 1/206913 Sb

Účinnost této novely je platná od 1. října 2013.


Z obsahu vybíráme:

  • § 37 - Povinnosti při nakládání s autovraky
  • § 37b - Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků 
  • § 37e - Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (M1 a N1)

Novela vyhlášky 56/2001 Sb:

  • § 13 - Trvalé vyřazení z registru vozidel

Až se budete chtít zbavit autovraku, vybírejte dobře, komu tuto záležitost svěříte. Vyžadujte důsledně doložení všech oprávnění k této činnosti, abyste si byli jisti, že sami neporušujete zákon o odpadech, který mimo jiné praví, že:

  • Dle § 37, bod 1)
    Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.