Do Sbírky zákonů zařazena Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., která mění Vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Účinnost vyhlášky začíná dnem 1.3.2015.

A co to znamená pro majitele autovraku, kteří jej chtějí v souladu se zákonem ekologicky zlikvidovat? Co to znamená obecně pro prodavače kovových odpadů?


Trocha zamyšlení nad kovovým odpadem

Pro tzv. sběrače kovů, přináší tato změna snížení příjmů založených na každodenní obhlídce města a kontejnerů a hledání různých odřezků či zbytků kovových konstrukcí. Znamená to také, že nevhodně odložené mikrovlnky, pračky, ledničky a jiné domácí spotřebiče se budou bez povšimnutí povalovat kolem kontejnerů, neboť již tento odpad ztratí své kouzlo relativně snadného příjmu.

Sběrači žádají hotovost.

Od 1.3.2015 však již nebude možné za vybrané druhy odpadu, v tomto případě všech druhů kovů, tedy i autovraků, platit hotově. Na druhou stranu vyhláška nikterak neupravuje alternativní způsob vypořádání. Lze tedy předpokládat, že vhodným způsobem vypořádání bude bezhotovostní převod na účet, poštovní poukázka typu B nebo C.

Účelem vyhlášky je patrně pokus o eliminaci krádeží kovů, jako jsou víka kanálů, kolejnic, kabelů a podobně. Ovšem nelze oddělit sběrače kovů z popelnic (čističe) od jednoznačných zlodějů funkčních kovových celků. Stejně tak ohleduplné občany, kteří se potřebují zbavit železného odpadu z domácnosti. Změna postihne všechny.

Dopad na občana a jeho autovrak

Dopad na běžného občana je minimální. Autovrak nelikvidujete každý den a získaná částka není primárním cílem. Ovšem je to prakticky stejné, jako nákup zboží na fakturu. Musíte se tedy spolehnout na dobrou platební morálku výkupce, tedy vyhledat ověřenou firmu, která se ekologickou likvidací autovraků zabývá v souladu s platnými předpisy a má dlouhodobě dobrou pověst.

Stojíte-li před potřebou ekologicky zlikvidovat své nepojízdné vozidlo, počítejte s tím, že nabízená odměna vám bude doručena bezhotovostně.

Pozitivní na tom je, že utržené peníze cestou domů neztratíte či o ně jiným způsobem nepřijdete... tedy pokud odměna za ekologickou likvidaci vozidla - autovraku přijde na váš účet a ne na účet manželky.